e-Matching, dating voor hoger opgeleiden. Durft u het aan... (2024)

08/07/2024 Redactie (Anne)

DATINGTIPS

e-Matching, dating voor hoger opgeleiden. Durft u het aan... (1)

Het is voor de meeste leden op e-Matching.nl geen verrassing meer: profielen met (zichtbare) foto's krijgen meer bekijks dan profielen zonder foto's. Mensen willen toch graag even zien hoe iemand eruit ziet voordat ze reageren. En ook al zegt een plaatje niet alles en kan het soms zelfs een vertekend beeld geven, met de juiste foto's kun je jouw profiel wel net wat aantrekkelijker maken. Wij vertellen jullie graag welke profielfoto's het goed doen op een datingsite!

Recente foto's
Het eerste punt is gelijk het belangrijkste: plaats altijd recente foto's! Jouw potentiële matches hebben er weinig aan om te zien hoe fit en jong je er twintig jaar geleden uit zag. Zij zijn benieuwd naar hoe je er nu uit ziet.

Nu is 'recent' een ruim begrip, de één vindt een foto van een maand geleden recent, terwijl de ander een foto van twee jaar geleden nog (redelijk) recent vindt. Een foto van een jaartje oud is helemaal prima, mits je er nu nog hetzelfde uitziet als toen. Je zou het zelf ook niet leuk vinden om er tijdens een ontmoeting achter te komen dat je date totaal niet op zijn/haar profielfoto's lijkt. Wees eerlijk tegen elkaar, zo voorkom je (onaangename) verrassingen.

Wees eerlijk tegen elkaar, zo voorkom je (onaangename) verrassingen.


Met de zomervakantie voor de deur - voor sommigen is deze misschien al begonnen - is dit natuurlijk hét moment om een paar leuke nieuwe profielfoto's te maken tijdens je vakantie. Wandelend op een mooie bergpas, met een wijntje op een zonnig terras of relaxend op een boot, er zijn vaak genoeg mooie 'fotomomenten' te vinden. Kleine kanttekening; zet wel even je zonnebril af voor de foto, wij krijgen regelmatig klachten van leden dat ze balen van de vele 'zonnebrilfoto's' op onze site. Laat je ogen zien!

Spontaan en niet geposeerd
Spontane, niet geposeerde foto's wekken vaak meer interesse op dan geposeerde foto's. Een (professionele) portretfoto is natuurlijk ook oké, zolang je deze maar afwisselt met bijvoorbeeld een leuke vakantiefoto of een foto waarop jij je hobby beoefent. Foto's waarop je echt iets doet vertellen veel meer over jou en bieden andere leden ook meteen iets om op in te haken in een contactverzoek.

Ben jij dit echt?
Wij keuren alle foto's handmatig en passen ze waar nodig aan, dit om ervoor te zorgen dat de kwaliteit van de foto's op e-Matching.nl goed is. Soms zijn leden het niet eens met onze beslissing en willen ze weten waarom wij een bepaalde foto hebben afgekeurd. Vaak is de reden hiervoor dat ze er - voor ons - onherkenbaar op staan. Denk hierbij aan een foto waarop ze een duikbril/skibril dragen of een die van de achterkant is genomen zodat alleen hun rug te zien is.

Jij en je vrienden zullen zo zien dat jij het bent op die foto. Maar voor ons - en ook voor onze e-Matchers - is zo'n foto nietszeggend. De regel die wij hanteren is dat jij er altijd herkenbaar (voor vreemden) op moet staan. Zo niet, dan is de kans groot dat hij wordt afgekeurd.

De regel die wij hanteren is dat jij er altijd herkenbaar (voor vreemden) op moet staan.


Jij bent het hoofdonderwerp
We zien ook vaak foto's voorbij komen waarop de e-Matcher samen met vrienden, kinderen of huisdieren poseert. Bij foto's met andere personen geldt de regel dat zij niet herkenbaar in beeld mogen komen. Het gaat natuurlijk om jou. Nu kun je zelf de foto bijknippen of bewerken, maar je kunt het ook door ons laten doen. Laat ons per mail even weten wie jij precies bent op de foto, dan doen wij de rest.

Foto's met huisdieren mogen uiteraard gewoon, maar zorg er dan voor dat jullie bij elkaar op de foto staan. Als je hond bijvoorbeeld aan de ene kant van de foto staat en jij aan de andere kant, zullen wij hem toch bijknippen zodat jij er centraal op staat.

Op verzoek
Er zijn ook mensen die er voor kiezen om geen foto te plaatsen. Dit kan meerdere redenen hebben. Sommige leden willen niet dat ze herkend worden door bekenden. Anderen hebben vanwege hun beroep bezwaar tegen het delen van foto's. En er zijn ook leden die niet op hun uiterlijk beoordeeld willen worden. En dat is eigenlijk allemaal heel logisch.

Op e-Matching is het ook mogelijk om foto's 'op verzoek' in te stellen.


Op e-Matching is het ook mogelijk om foto's 'op verzoek' in te stellen. Jouw foto's zijn dan voor alle andere leden onzichtbaar en je kunt er zelf voor kiezen om ze te delen met een potentiële match door de foto's mee te sturen met een interesseberichtje. Op deze manier blijft je privacy gewaarborgd, maar wordt je profiel wel gevonden door leden die specifiek zoeken op 'profielen met foto'.

Hebben jullie nog voorbeelden van profielfoto's die jullie aanspreken? Laat het weten in de reacties hieronder!

Reacties

"Kijk in de lens. Foto's waarop je wegkijkt, zijn niet zo aantrekkelijk."
- passerloper

"Waarom zou iemand een foto willen plaatsen waarvan alleen de achterkant zichtbaar is? Ben wel benieuwd naar de beweegredenen."
- J

"Ik denk beter geen foto dan een foto die niet bijdraagt aan de aantrekkingskracht. Ik krijg vaak het verwijt dat ik geen foto heb geplaatst. Of als reactie 'mag ik jouw foto zien?'. Als ik dan alsnog voor de druk bezwijk is het 7 van de 10 keer 'onvoldoende fysieke aantrekkingskracht, doei'. Ofwel geen foto is niet goed en wel een foto ook niet. Dus ik ben gestopt met het plaatsen/vrijgeven van foto's en dat bevalt goed, gelukkig kan dat op deze site. En ik denk aan mijn allereerste date 30 jaar geleden, die ik zou hebben afgewezen als ik vooraf een foto van haar had gezien. En die toch mijn hart deed smelten toen ik haar in mijn armen had."
- Anoniem

Reageer

e-Matching, dating voor hoger opgeleiden. Durft u het aan... (2024)

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Mr. See Jast

Last Updated:

Views: 5298

Rating: 4.4 / 5 (75 voted)

Reviews: 90% of readers found this page helpful

Author information

Name: Mr. See Jast

Birthday: 1999-07-30

Address: 8409 Megan Mountain, New Mathew, MT 44997-8193

Phone: +5023589614038

Job: Chief Executive

Hobby: Leather crafting, Flag Football, Candle making, Flying, Poi, Gunsmithing, Swimming

Introduction: My name is Mr. See Jast, I am a open, jolly, gorgeous, courageous, inexpensive, friendly, homely person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.